Przejdź do treści

Odpylacze podciśnieniowe

 

Gdy wewnątrz obudowy odpylacza panuje podciśnienie odpylacz nazywamy podciśnieniowym. W odpylaczach podciśnieniowych można stosować wentylatory czystego powietrza , które cechują się wyższą sprawnością niż wentylatory transportowe. Możliwość zastosowania wentylatorów czystego powietrza wynika z faktu, iż powietrze, które dociera do wentylatora zostało wcześniej oczyszczone przepływając przez filtry odpylacza. Fakt ten pomaga ograniczyć zużycie podatnych na ścieranie elementów wentylatora w przypadku trudnych, ścierających pyłów jak np. pyły pochodzące z obróbki włókna szklanego.

Typowy odpylacz podciśnieniowy składa się z:

  • komory gazu brudnego (w niej umieszczamy filtr / zespół filtrów - workowych lub nabojowych)
  • leja zsypowego zakończonego zbiornikiem na odpad
  • komory gazu czystego (często z układem impulsowej regeneracji filtrów).

 

Poniżej przykładowy odpylacz podciśnieniowy. Ten odpylacz jest dodatkowo wyposażony we wstępną komorę separacyjną, która pozwala na ograniczenie zużycia filtrów poprzez wstępną separację większych frakcji pyłów, oraz w obudowę dźwiękochłonną wentylatora.

Przedstawiony tutaj odpylacz stanowi tylko ułamek naszej oferty. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu.

Zapamiętaj mnie (90 dni)