Przejdź do treści

Odpylacze intercyjne

 

Największą grupą odpylaczy inercyjnych są odpylacze cyklonowe. W swoim działaniu wykorzystują cylindryczną komorę do zawirowania zanieczyszczonego gazu. Cięższe od powietrza składniki mieszaniny (pyły, wióry) są odrzucane na zewnątrz w wyniku działania siły odśrodkowej, dodatkowo ocierając się o wewnętrzne ściany cylindrycznej komory wytracają energię kinetyczną i pod wpływem grawitacji opadają do leja cyklonu. Czyste powietrze wyprowadzane jest z cyklonu przez głowicę wylotową. Cyklony mogą być łączone w baterie cyklonów co jest korzystne w przypadku dużych ilości zanieczyszczonego gazu.

Kolejną grupą odpylaczy inercyjnych są zawirowywacze, które charakteryzują się mniejszymi gabarytami oraz w niektórych przypadkach oferują skuteczniejszą separacje drobnych cząstek.

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę cyklonów, baterii cyklonów oraz zawirowywaczy. Zapraszamy do kontaktu w celu dobrania najbardziej odpowiedniego urządzenia dla Twoich potrzeb.

 

Przykładowa realizacja (bateria 4 cyklonów D710 ze zbiornikami buforowymi i dozownikami celkowymi):

Separator inercyjny (zawirowywacz):

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)