Przejdź do treści

UWAGA! Od 1 grudnia 2021 r. zmiana adresu siedziby spółki

Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o.o.

41-407 Imielin

ul. Hallera 39

 

tel. +48 32 222 54 34

tel. +48 501 211 727

 

Nr rachunku bankowego: 81 1050 1214 1000 0090 3245 1149

e-mail do faktur: faktury@aerotech.com.pl

 

Reagować na potrzeby Klientów ....

Zakład Urządzeń Techniki Powietrza Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie doboru odpylaczy przemysłowych usuwających pyły z powietrza i innych gazów wraz z niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania wyposażeniem i dodatkowymi urządzeniami. W ofercie znajdują się także niektóre typy wentylatorów oferowanych oddzielnie lub łącznie z odpylaczami. Oferowane są również przenośniki ślimakowe, separatory róznych typów, a także dozowniki celkowe. Oferowane systemy odpylające dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Podstawę oferty stanowią odpylacze standardowe, które poprzez liczne modyfikacje konstrukcyjne wynikające z rodzaju pyłu, jego ilości, właściwości fizyko-chemicznych itp. uzyskują cechy indywidualnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta. Dotychczas oferowano m.in. odpylacze dla pyłów sadzy, gumy, pyłów aluminium, stopów kobaltu i molibdenu, stali, materiałów ceramicznych i tworzyw sztucznych (w tym nawozów sztucznych), pyłów suchej masy łebkowej przy produkcji zapałek, pyłów w procesach mielenia, przesypu i pakowania w przemyśle spożywczym (cukier, kawa, herbata, zioła i przyprawy itd.), w branży materiałów budowlanych (pyły cementu, gipsu, piasku), w przemyśle motoryzacyjnym w procesach bębnowania, zgrzewania itp., pyłów w procesach polerowania i szlifowania stosowanych w wielu branżach przemysłu, pyłów w przemyśle papierniczym oraz dla wielu innych zastosowań. Oferta obejmuje dostawy części zamiennych, eksploatacyjnych i osprzętu do róznego rodzaju urządzeń. Usługi dostawy i montażu urządzeń oraz instalacji, procesy uruchomień, działania serwisowe takie jak przeglądy, konserwacje i naprawy, uzupełniają ofertę Zakładu.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)