Przejdź do treści

Zagadnienie ograniczenia głośności urządzeń pracujących w przemyśle jest naszą troską i przedmiotem wielu działań. Głośność wentylatorów wynika wprost z ich parametrów eksploatacyjnych: wydatku Q [m3/h] i spiętrzenia ΔP [Pa]. Stosując teoretyczny wzór określający głośność wentylatorów: Lw=37+10*logV+20*logΔP

łatwo obliczymy orientacyjną wiekość mocy akustycznej wentylatora (w dB).

 

Istnieją sposoby ograniczania hałasu pochodzącego od urządzeń odpylających w miejscu pracy. Najbardziej podstawowym z nich jest stosowanie tłumików akustycznych. Mają one za zadanie ograniczenie hałasu generowanego przez przepływ powietrza o dużej prędkości. 

 

Tłumiki oferowane są w wielu kształtach, powyżej przedstawionio tłumiki o przekroju kołowym.

Inną metodą ograniczania hałasu instalacji odpylającej jest stosowanie obudów dźwiękochłonnych.

Zapamiętaj mnie (90 dni)